02 / 962 25 33(44)

BG EN

в новия брой на списание Forbes

в новия брой на списание Forbes

19.07.2016

Четете в новия брой на списание Forbes, д-р Паскова в "Знанието на бизнес лидерите"