02 / 962 25 33(44)

BG EN

Derma Vita Clinic продължава дейността си от 30.03.2020г. при строги мерки

Derma Vita Clinic продължава дейността си от 30.03.2020г. при строги мерки

27.03.2020

Derma Vita Clinic продължава дейността си от 30.03.2020г. при строги мерки, които са в пълно съответсвие с изискванията на националните и световни здравни власти. 

! Екипът на Derma Vita Clinic работи с необходимите предпазни материали и спазва строги хигиенни мерки. Към ежедневни рутинни действия за поддържане на добра хигиена в клиниката са добавени допълнителни мерки за дезинфекция, които включват и дезинфенкциране и проветряване на кабинетите след всеки отделен пациент.

! Всеки служител на Derma Vita Clinic е в стабилно здравословно състояние и при най-малко съмнение за нарушено такова не се допуска на работа.

! Графикът ни се изготвя съобразно механизим, който не позволява струпвания на пацинети между часовете в общите помещения на клиниката.

! При посещение в клиниката всеки пациент получава предпазна маска и има на разположение антибактериален почистващ препарат. Derma Vita Clinic запазва правото си да не приема пациент, който е във видимо нестабилно здравословно състояние.

За запзване на безопасна здравословна среда в клиниката, молим пациентите си да:

! Отговорят на въпросите, които екипът ни ще зададе, свързани със здравословното му състояние и последните му пътувания в чужбина.

! Не идват в клиниката с придружител.

! Да се обадят за отлагане на часа им, в случай  че не са в стабилно здравословно състояние.

! На тел. 0884 94 95 81 можете да запишете своя час.

 

Д-р Паскова и екипът ѝ призовават да се спазват необходимите мерки, свързани с доброто здраве  на всички нас със спокойствие и дисциплина.