02 / 962 25 33(44)

BG EN

Ботулинов токсин

Тя се определя в зависимост от поставеното количество и зоната, върху която се работи.

Тя се определя в зависимост от поставеното количество и зоната, върху която се работи.


Не. Повечето пациенти определят процедура, като лека и усещат много лек дискомфорт.