02 / 962 25 33(44)

BG EN

Лазерна епилация

За свеждане до минимум на дискомфорта ние предлагаме локална упойка под вид на крем, с която пациентите да престоят около 30 минути.

Броят процедури, който е необходим да се направи е между 4 и 6, като интервалът между тях трябва да бъде 5-6 седмици.