Derma Vita Clinic продължава дейността си от 30.03.2020г. при строги мерки

мар. 27, 2020 | Новини

Derma Vita Clinic продължава дейността си от 30.03.2020г. при строги мерки, които са в пълно съответсвие с изискванията на националните и световни здравни власти.

! Екипът на Derma Vita Clinic работи с необходимите предпазни материали и спазва строги хигиенни мерки. Към ежедневни рутинни действия за поддържане на добра хигиена в клиниката са добавени допълнителни мерки за дезинфекция, които включват и дезинфенкциране и проветряване на кабинетите след всеки отделен пациент.

! Всеки служител на Derma Vita Clinic е в стабилно здравословно състояние и при най-малко съмнение за нарушено такова не се допуска на работа.

! Графикът ни се изготвя съобразно механизим, който не позволява струпвания на пацинети между часовете в общите помещения на клиниката.

! При посещение в клиниката всеки пациент получава предпазна маска и има на разположение антибактериален почистващ препарат. Derma Vita Clinic запазва правото си да не приема пациент, който е във видимо нестабилно здравословно състояние.

За запзване на безопасна здравословна среда в клиниката, молим пациентите си да:

! Отговорят на въпросите, които екипът ни ще зададе, свързани със здравословното му състояние и последните му пътувания в чужбина.

! Не идват в клиниката с придружител.

! Да се обадят за отлагане на часа им, в случай  че не са в стабилно здравословно състояние.

! На тел. 0884 94 95 81 можете да запишете своя час.

Д-р Паскова и екипът ѝ призовават да се спазват необходимите мерки, свързани с доброто здраве  на всички нас със спокойствие и дисциплина.