ЛИЦЕ БЕЗ АКНЕ GIVEAWAY – Официални правила

ян. 23, 2021 | Новини

Официални правила за провеждане и за участие в играта “ ЛИЦЕ БЕЗ АКНЕ GVEAWAY”, наричана за кратко „ИГРАТА“

 1. Организатор на Играта
  1.1. Играта се организира и провежда от
  “Пиер Фабр Дермо-Kозметик България” ЕООД, адрес на управление: гр.София, Бул. България 49, ет.6 (“Организатор”).
  и
  МЦ „Дерма Вита“ , адрес на управление: гр.София, ул. Акад. Иван Буреш 8 (“Организатор”).
  и
  „Дерма Бюти“ ЕООД, адрес на управление гр.София, ул. Акад. Иван Буреш 8 (“Организатор”).
  1.2. С участието си в тази игра, участникът заявява, че е запознат с Официалните правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4. от Официалните правила.
  1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта в уебсайта на МЦ Дерма Вита, Дерма Бюти ЕООД:
  https://dermavita.bg/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE
  1.4. Организаторите на играта си запазват правото да допълват или променят Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварително им публикуване.
 1. Мотиви за провеждане на играта
  Играта се организира с цел: реклама и популяризиране на продуктите с търговски марки Eau Thermale Avène; популяризиране на услугите на МЦ „Дерма Вита“ и „Дерма Бюти“ ЕООД
 1. Период и територия на провеждане на играта
  3.1. „Играта” започва на 23.01.2021 г. и ще продължи до 01.02.2021 г. в 14:00 ч., когато ще бъде изтеглен победителят. Официалното обявяване на победителя ще бъде под формата на „стори“ в профила на МЦ Дерма Вита, Дерма Бюти ЕООД в социалната платформа INSTAGRAM, намиращ се на адрес: https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
  след което ще бъде одобрен по описаните по-долу критерии.
  3.2. „Играта” се организира и провежда на територията на Република България, посредством страницата на МЦ  Дерма Вита, Дерма Бюти ЕООД, намираща се в социалната платформа INSTAGRAM на адрес: https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
 1. Право на участие
  4.1. Играта е достъпна за участие на физически лица над 18 години, с местоживеене в България, които имат валидна лична регистрация в социалната платформа INSTAGRAM.
  4.2. Наградите в играта са предназначени да бъдат в полза на конкретен кожен проблем – акне. В този смисъл, право на участие имат хора, които имат кожни проблеми, свързани с акне.
  4.3. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и реални.
  4.4. В Играта нямат право да участват служители на “Пиер Фабр Дермо-Козметик България” ЕООД, МЦ „Дерма Вита“, „Дерма Бюти“ ЕООД и рекламните агенции, свързани с организирането и провеждането на Играта, както и членовете на техните семейства.
 1. Условия за участие и провеждане на Играта
  5.1. В периода на провеждане на играта, посочен в т. 3.1., всяко лице, отговарящо на условията в т. 4.1. и 4.2., което е спазило условията за участие, както следват:
  Да „хареса“ публикацията, посредством, която се провежда „играта“ в платформата INSTAGRAM , находяща на следния адрес: https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
  Да публикува коментар под тази публикация, в който да е отбелязал друг актуален профил в платформата INSTAGRAM
  Да следва профилите на организаторите на играта в платформата INSTAGRAM , находящи на следните адреси: https://www.instagram.com/eauthermaleavenebulgaria/ и https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
  Сподели публикацията, посредством, която се провежда „играта“, под формата на „стори“ в профила си в INSTAGRAM, с който е участва в играта в платформата INSTAGRAM, като отбележи / „тагне“ официалните страници на организаторите, находящи се на адресите: https://www.instagram.com/eauthermaleavenebulgaria/ и https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
  Играта се провежда под публикация, съобщаваща за нея в INSTAGRAM профила на МЦ „Дерма Вита“, „Дерма Бюти“ ЕООД находящ се на адрес:  https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
 1. Описание на наградите
  6.1. Наградите в играта са както следва:
  Извършване на 3 /три/ процедури химичen пилинг на лице, определени спрямо индивидуалното състояние на победителя от специалист от екипа на МЦ „Дерма Вита на място, непосредствено преди извършване на процедурата.
  Извършване 3 /три/ процедури на лице с ЛЕД светлина, след като специалист от екипа на „Дерма Бюти“ ЕООД потвърди, че победителят е подходящ за процедурата. Това ще бъде направено при първото посещение на победителя в МЦ „Дерма Вита“, „Дерма Бюти“ ЕООД за извършване на процедурата.
  При съгласие от страна на победителя в играта, той подписва информирано съгласие за извършване на съответните процедури. Процедурите се извършват в МЦ „Дерма Вита“, „Дерма Бюти“ ЕООД в определен период от специалист от екипа на МЦ „Дерма Вита“, „Дерма Бюти“ ЕООД.
  Процедурите се извършват при предварително записан час в графика на МЦ „Дерма Вита“, „Дерма Бюти“ ЕООД на следния телефон за контакт: +359884 94 95 81
  Авен България предоставя определените козметични продукти за третиране на акне, предписани от специалист от екипа на МЦ „Дерма Вита“ , „Дерма Бюти“ ЕООД, за домашна грижа за кожата на победителя в играта.
  Един участник получава всички, описани по-горе, награди. Продуктите от Авен България се получават на място в МЦ „Дерма Вита“ , „Дерма Бюти“ ЕООД в деня на извършване на втората подеред процедура.
 1. Процедура по теглене на печеливши, одобряване и обявяване на печелившия участник и получаване на наградите
  7.1. Право на участие в тегленето на наградите имат само регистрирани по реда на т. 4 от Официалните правила участници.
  7.2. Тегленето ще се извърши чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер, определящ печеливш на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията, посочени в т. 4.
  7.3. Изтегленият победител на лотариен принцип трябва ще бъде одобрен дали е подходящ за терапия на кожен проблем – акне, която предоставят организаторите като награда, както следва:
  Организатор на играта се свързва с избрания от лотарията победител, чрез лично съобщение в платформата INSTAGRAM, изпратено на профила, с който е участвал в играта.
  Участникът трябва да изпрати 3 снимки, както следва: в анфас, в ляв профил, в десен профил, с добро качество на лицето си без грим, за да може специалист от екипа на МЦ „Дерма Вита“ , „Дерма Бюти“ ЕООД  да прецени дали е подходящ кандидат за предоставените услугите, които са награди в играта.
  Участникът трябва да изпати посочените по-горе снимки в рамките на 24 ч. след като е получил съобщение в INSTAGRAM, информиращо го, че е изтеглен за победител от профила на МЦ „Дерма Вита“ , „Дерма Бюти“ ЕООД находящ се на:  https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/. Ако участникът не предостави снимковите материали в определения срок, участието му в играта автоматично се дисквалифицира.
  7.4. Избраният и одобрен победител трябва да се съгласи на следните условия, за да получи наградите от играта:
  Трябва да е съгласен за заснемане и публикуване в официални профили в социалните мрежи INSTAGRAM и FACEBOOK на организаторите на играта, находящи на следните адреси: https://www.instagram.com/eauthermaleavenebulgaria/https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/https://www.facebook.com/dermavitabg , https://www.facebook.com/avenebg  на следните видео и снимкови материали: Снимки на лицето на победителят в играта, които показват кожата на лицето, без грим и допълнителна обработка, преди и след извършване на всички процедури, които са награда в играта; снимки и/или видеа по време на извършване на процедурите и консултациите, които са част от наградите в играта.
  Победителят в играта трябва да подпише съответните документи, които упълномощават организаторите да използват изброените по-горе снимкови и видео материали в официални профили в социалните мрежи на организаторите в играта.
  7.5. Името на победителят ще се обяви в „стори“ в профилите в платформата INSTAGRAM на МЦ „Дерма Вита“ , „Дерма Бюти“ ЕООД и “Пиер Фабр Дермо-Козметик България“, находящи се на: https://www.instagram.com/eauthermaleavenebulgaria/ и https://www.instagram.com/derma_vita_clinic/
  в рамките на 24 часа, след като изпрати снимковия материал, описан в т.7.3., в случай че специалист от екипа на МЦ Дерма Вита, Дерма Бюти ЕООД потвърди, че лицето е подходящо за извършване на процедурите, които са награда в „играта“. В същия ден печелившият участник ще бъде обявен и в коментар под публикацията „Играта“.
  7.6. Извършването на дерматологични процедури и предоставяне на козметичните продукти, които са награди в играта се случва в рамките на 2 календарни месеца след официалното обявяване на победителя в официални профили в социалната мрежа INSTAGRAM на организаторите в играта.
  7.7. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.
  7.8. Наградите от „Играта“ под формата на процедури и козметични продукти се извършват и получават в рамките на 2 календарни месец след официалното обявяване на победителя в платформата INSTAGRAM. Победителят не може да се възползва от тях в друг период от време.
 1. Получаване на наградата и данъчни импликации
  8.1. Дерматологичните процедури се извършват на място в МЦ „Дерма Вита“, “Дерма Бюти“ ЕООД
  8.2. Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неистински данни, имена, некореспондиращ, непълен или неточен електронен адрес за комуникация и/или адрес за получаване на предметната награда.
  8.3. Организаторът не носи отговорност за изпълнение на изискванията на българското данъчно законодателство във връзка с раздаваните в хода на кампаниите награди. Спечелилите участници носят лична отговорност за деклариране на спечелените от тях награди и съответното заплащане на данък, в случай че такъв е дължим съгласно българското законодателство.
 2. Защита на личните данни
  9.1. “Пиер Фабр Дермо-Kозметик България” ЕООД, ЕИК 175354302, МЦ „Дерма Вита“ и „Дерма Бюти“ ЕООД събират вашите лични данни чрез настоящата игра с цел да управляват участието ви в играта “ЛИЦЕ БЕЗ АКНЕ GIVEAWAY ”, към която се присъединявате след като приемете настоящите условия за участие.
  9.2. Организаторът може да направи публична информацията относно имената на печелившите в настоящата Игра, като ги публикува на Фейсбук страницата си, и/или в други електронни медии.
  9.3. Личните данни, които са предоставени от вас във връзка с участието ви в играта, могат да бъдат предоставени на следните категории трети лица: куриерски компании, с цел предоставяне на награди и партньорска агенция, с цел реклама.
  9.4. Можете да упражните правото си на достъп, несъгласие, поправка, заличаване или ограничаване на Вашите лични данни, право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения, както и правото си да поискате преносимост на тези данни или да предоставите указания какво да се прави с тях след смъртта Ви, като се свържете с нас на: dpobg@pierre-fabre.com. Освен гореописаните права, имате право да подадете и жалба до съответния надзорен орган, който за Република България е Комисията за защита на лични данни (www.cpdp.bg). Ако вашите лични данни се пренасят извън ЕИО (Европейската икономическа общност) към други фирми от групата Pierre Fabre или към доставчици на услуги, ние ще предприемем мерки да ви уверим, че за вашите лични данни е осигурено същото ниво на защита, както ако са останали в рамките на ЕИО, включително сключвайки договори за пренос на данни на основата на Общите договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, актуализирани или редактирани, или използвайки програми за сертифициране като Privacy Shield UE за пренос към Съединените щати, или други механизми за пренос като например решения за адекватно ниво за защита, задължителни фирмени правила или договори, одобрени от органите за защита на личните данни на ЕС. Можем да упълномощаваме трети страни – доставчици на услуги (които ще действат в съответствие с нашите указания) да ни помагат да ви предоставим информация, продукти или услуги, да направляват или управляват нашите дейности или да управляват и подобряват нашия Интернет сайт. В такъв случай за тези трети страни може да е необходимо да получат достъп до вашите лични данни. Отношенията ни с тези трети страни- доставчици на услуги ще бъдат регулирани съгласно изискванията на чл. 28 от ОРЗД към договорите между администратори и обработващи. Не се прилага автоматизирано вземане на решения по отношение на предоставените от Вас лични данни. Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с Играта. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 (ЕС) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срока на провеждане на играта, както и за срок от три години, считано от датата на последното ни взаимодействие. Ако поискате тези данни да бъдат изтрити по-рано, участието Ви в играта може да бъде преустановено.